Бисквитки и поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Последна актуализация януари 01, 2021

 

Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в Sail Armada SRL, работеща като Capetan Charter ("Харта на Capetan", "ние", "нас", или "нашия"Ние се ангажираме да защитаваме личната ви информация и правото ви на неприкосновеност на личния живот. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата политика или нашите практики по отношение на вашата лична информация, моля, свържете се с нас на hello@sailarmada.com.

Когато посещавате нашия уебсайт www.capetancharter.com и използвате нашите услуги, вие ни доверявате личната си информация. Ние приемаме поверителността ви много сериозно. В тази политика за поверителност се стремим да ви обясним по възможно най-ясен начин каква информация събираме, как я използваме и какви права имате във връзка с нея. Надяваме се да отделите малко време, за да я прочетете внимателно, тъй като тя е важна. Ако в тази политика за поверителност има условия, с които не сте съгласни, моля, прекратете използването на нашите сайтове и услуги.

Настоящата политика за поверителност се отнася за цялата информация, събрана чрез нашия уебсайт (като например www.capetancharter.com) и/или всякакви свързани услуги, продажби, маркетинг или събития (в настоящата политика за поверителност ги наричаме общо "Услуги„).

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя ще ви помогне да вземате информирани решения относно споделянето на личната ви информация с нас.

 

 1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЛИ?

 

Лична информация, която ни разкривате

Накратко:  Събираме лична информация, която ни предоставяте, като име, адрес, информация за контакт, пароли и данни за сигурност, както и информация за плащане.

Събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато изразявате интерес да получите информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности в Услугите или се свързвате с нас по друг начин.

Личната информация, която събираме, зависи от контекста на взаимодействието ви с нас и Услугите, от избора, който правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

Публично достъпна лична информация. Събираме първо име, моминско име, фамилия и прякор; телефонни номера; имейл адреси; служебен имейл; служебен телефонен номер и други подобни данни.

Удостоверения. Събираме пароли, подсказки за пароли и подобна информация за сигурност, използвана за удостоверяване и достъп до акаунта.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомявате за всякакви промени в тази лична информация.

 

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко:  Обработваме вашата информация за цели, основани на легитимни бизнес интереси, изпълнение на договора ни с вас, спазване на законовите ни задължения и/или вашето съгласие.

Използваме лична информация, събрана чрез нашите Услуги, за различни бизнес цели, описани по-долу. Обработваме вашата лична информация за тези цели въз основа на нашите легитимни бизнес интереси, за да сключим или изпълним договор с вас, с ваше съгласие и/или за да спазим нашите законови задължения. Посочваме конкретните основания за обработване, на които разчитаме, до всяка от изброените по-долу цели.

Използваме информацията, която събираме или получаваме:

 • За да ви изпращаме административна информация. Можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите условия и политики.
 • Изпълнявайте и управлявайте поръчките си.Можем да използваме вашата информация, за да изпълняваме и управляваме вашите поръчки, плащания, връщания и обмени, направени чрез Услугите.
 • администриране на тегления на награди и конкурси. Можем да използваме вашата информация, за да администрираме тегления на награди и конкурси, когато решите да участвате в тях.
 • Искане за обратна връзка.Можем да използваме вашата информация, за да поискаме обратна връзка и да се свържем с вас относно използването на нашите Услуги.
 • За да разрешите комуникациите между потребителите.Можем да използваме вашата информация, за да предоставим възможност за комуникация между потребителите със съгласието на всеки потребител.
 • За предоставяне на услуги на потребителя.Можем да използваме вашата информация, за да ви предоставим заявената услуга.
 • Отговаряне на запитвания от потребители/предлагане на поддръжка на потребителите.Можем да използваме вашата информация, за да отговорим на вашите запитвания и да разрешим евентуални проблеми, които може да имате при използването на нашите Услуги.
 • За други бизнес цели.Можем да използваме вашата информация за други Бизнес цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашите Услуги, продукти, маркетинг и вашето преживяване. Можем да използваме и съхраняваме тази информация в обобщена и анонимизирана форма, така че да не е свързана с отделни крайни потребители и да не включва лична информация. Няма да използваме лична информация без вашето съгласие.

 

 1. ДАЛИ ВАШИЯТ ДА СЕ СПОДЕЛЯ С КОГОТО И ДА БИЛО?

Накратко:  Споделяме информация само с ваше съгласие, за да спазим законите, да ви предоставим услуги, да защитим правата ви или да изпълним бизнес задължения.

Можем да обработваме или споделяме данни въз основа на следното правно основание:

 • Съгласие: Можем да обработваме вашите данни, ако сте ни дали изрично съгласие да използваме личната ви информация за конкретна цел.
 • Легитимни интереси: Можем да обработваме вашите данни, когато това е разумно необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси.
 • Изпълнение на договор: Когато сме сключили договор с вас, можем да обработваме вашата лична информация, за да изпълним условията на договора.
 • Правни задължения: Можем да разкрием вашата информация, когато сме задължени по закон да го направим, за да спазим приложимото законодателство, правителствени искания, съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес, например в отговор на съдебна заповед или призовка (включително в отговор на публични органи за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане).
 • Жизнени интереси: Можем да разкрием вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия във връзка с потенциални нарушения на нашите политики, подозрения за измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на някое лице и незаконни дейности, или като доказателство в съдебен спор, в който участваме.

По-конкретно, може да се наложи да обработваме вашите данни или да споделяме вашата лична информация в следните ситуации:

 • Прехвърляне на бизнеса.Може да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес от друга компания.
 • Рекламодатели от трети страни.Възможно е да използваме рекламни компании на трети страни за показване на реклами, когато посещавате Услугите. Тези компании могат да използват информация за Вашите посещения на нашия Уебсайт(и) и други уебсайтове, която се съдържа в уеб бисквитки и други технологии за проследяване, за да предоставят реклами за стоки и услуги, които Ви интересуват.
 • Бизнес партньори.Възможно е да споделим вашата информация с наши бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

 

 1. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

Накратко:  Може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.

Възможно е да използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели), за да получим достъп до или да съхраняваме информация. Конкретна информация за това как използваме такива технологии и как можете да откажете определени "бисквитки" е изложена в нашата Политика за използване на "бисквитки".

 

 1. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ KПАЗИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА СИ?

Накратко:  Съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в тази политика за поверителност, освен ако законът не изисква друго.

Ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания). Нито една от целите на тази политика не изисква да съхраняваме вашата лична информация за повече от 1 година.

Когато нямаме продължаваща законна бизнес необходимост да обработваме вашата лична информация, ние ще я изтрием или анонимизираме, или ако това не е възможно (например защото вашата лична информация е била съхранявана в архиви за резервни копия), ще съхраняваме вашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно.

 

 1. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ БЕЗОПАСНА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко:  Стремим се да защитаваме вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въвели сме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки това, моля, не забравяйте, че не можем да гарантираме, че самият интернет е 100% сигурен. Въпреки че ще направим всичко възможно да защитим вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нашите Услуги е на ваш собствен риск. Трябва да осъществявате достъп до Услугите само в защитена среда.

 

 1. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ МЛАДЕЖИ?

Накратко:  Ние съзнателно не събираме данни от деца под 18-годишна възраст и не ги продаваме на пазара.

Ние съзнателно не изискваме данни от деца на възраст под 18 години и не ги продаваме на пазара. Използвайки Услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и сте съгласни това непълнолетно лице да използва Услугите. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители под 18 години, ще деактивираме профила и ще предприемем разумни мерки за бързото изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които сме събрали от деца под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на perju@capetan.club.

 

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ДАННИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРАВА?

Накратко:  В някои региони, като например в Европейското икономическо пространство, имате права, които ви позволяват по-голям достъп до и контрол върху личната ви информация. Можете да преглеждате, променяте или прекратявате профила си по всяко време.

В някои региони (като Европейското икономическо пространство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Това може да включва правото (i) да поискате достъп и да получите копие от личната си информация, (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) да ограничите обработката на личната си информация; и (iv) ако е приложимо, на преносимост на данните. При определени обстоятелства може да имате и правото да възразите срещу обработката на личната си информация. За да подадете такова искане, моля, използвайте данни за контакт по-долу. Ние ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако разчитаме на вашето съгласие за обработка на личната ви информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид обаче, че това няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето ѝ.

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство и смятате, че обработваме вашата лична информация незаконно, имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните. Можете да намерите данните им за контакт тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да настроите браузъра си да премахва бисквитките и да ги отхвърля. Ако решите да премахнете или отхвърлите бисквитките, това може да повлияе на определени функции или услуги на нашите Услуги. За да се откажете от рекламиране по интереси от страна на рекламодатели в нашите Услуги, посетете http://www.aboutads.info/choices/.

 

 1. НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ

Нарушение на защитата на личните данни възниква, когато има неразрешен достъп до или събиране, използване, разкриване или унищожаване на лична информация. Ще бъдете уведомени за нарушения на данните, когато Sail Armada SRL счита, че има вероятност да бъдете изложени на риск или да ви бъде нанесена сериозна вреда. Например нарушението на сигурността на данните може да доведе до сериозни финансови щети или до увреждане на психическото или физическото ви благосъстояние. В случай че Sail Armada SRL узнае за нарушение на сигурността, което е довело или може да доведе до неразрешен достъп, използване или разкриване на лични данни, Sail Armada SRL незабавно ще разследва въпроса и ще уведоми приложимия надзорен орган не по-късно от 72 часа след като е узнала за него, освен ако няма вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица.

 

 1. КОНТРОЛИ ЗА "НЕ-ФУНКЦИИ НА ПИСТАТА

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка "Недей да проследяваш" ("DNT"), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност да не се наблюдават и събират данни за дейностите ви в интернет. Не е завършен единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на сигналите DNT. Поради това понастоящем не реагираме на сигналите на браузъра DNT или на друг механизъм, който автоматично съобщава за вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да спазваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на тази политика за поверителност.

 

 1. DO CALIFORNIA ЖИТЕЛИТЕ ИМАТ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ?

Накратко:  Да, ако сте жител на Калифорния, ви се предоставят конкретни права за достъп до личната ви информация.

Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен също като закона "Shine The Light", позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да поискат и получат от нас веднъж годишно и безплатно информация за категориите лична информация (ако има такава), която сме разкрили на трети страни за целите на директния маркетинг, както и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация през непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и желаете да направите такова искане, моля, изпратете ни писмено искането си, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Ако сте на възраст под 18 години, пребивавате в Калифорния и имате регистриран акаунт в Услугите, имате право да поискате премахване на нежелани данни, които публично публикувате в Услугите. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и посочете имейл адреса, свързан с вашия акаунт, и декларация, че пребивавате в Калифорния. Ще се погрижим данните да не бъдат показвани публично в Услугите, но имайте предвид, че данните може да не бъдат напълно или изцяло премахнати от нашите системи.

 

 1. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИЯНА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Накратко:  Да, ще актуализираме тази политика, ако е необходимо, за да останем в съответствие със съответните закони.

Можем да актуализираме тази политика за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата "Revised" и актуализираната версия ще влезе в сила веднага щом стане достъпна. Ако направим съществени промени в тази политика за поверителност, можем да ви уведомим чрез поставяне на известие за тези промени на видно място или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви да преглеждате често тази политика за поверителност, за да сте информирани за това как защитаваме вашата информация.

 

 1. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НИ ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Ако имате въпроси или коментари относно тази политика, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), Андрей Перджу, по имейл на адрес perju@capetan.club или по пощата на адрес:

Sail Armada S.R.L.
CUI: 43792745
EUID: ROONRC J40/3275/2021
119 Calea Vitan, Букурещ
Румъния

КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕЖДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ, ИЛИ ДА ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на законите на някои държави може да имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да я изтриете при определени обстоятелства. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете личната си информация, моля, изпратете формуляр за заявка, като кликнете върху тук. Ще отговорим на искането ви в рамките на 30 дни.